CIVILNÍ STRÁŽ z.s.

CIVILNÍ STRÁŽ vznikla jako reakce na současnou nelehkou dobu, kdy lze v brzké budoucnosti očekávat postupné zhoršování bezpečnostní situace v naší zemi a je zcela evidentní, že stávající orgány a instituce zajišťující naši bezpečnost, nebudou, ať už kapacitou nebo svým určením, stačit zmíněnou hrozbu eliminovat.

Cílem CIVILNÍ STRÁŽE však není nahrazovat stávající bezpečnostní složky, ale pomoci zejména bezpečnostním složkám v těžkých dobách, které nás zřejmě čekají, především při zajištění ochrany a ostrahy strategických prvků infrastruktury (zejména zásobování vodou a potravinami) a to po vzoru modelu, který funguje už řadu let v Izraeli či v Maďarsku. Vidíme tak nutnost součinnosti občanů, ve spolupráci s Policií ČR a dalšími bezpečnostními složkami, na zajištění právního pořádku a bezpečnosti v naší zemi.

Výhledově pracujeme na vypracování legislativního rámce spolupráce spolků typu CIVILNÍ STRÁŽ se státními institucemi (zejména Ministerstvem vnitra), ale i za současných legislativních podmínek je, v součinnosti s Policií ČR, obecní (městskou) policií nebo orgány územní samosprávy, možná spolupráce v oblastech:

  • analýzy rizik a prevence kriminality a sociálně patologických jevů
  • vzdělávacích a dalších preventivně-výchovných aktivit na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti
  • prevence a řešení následků trestných činů, krizových a mimořádných událostí
  • ochrany dětí a mládeže, drogové prevence, akcí a sportovních soutěží
  • pomoc při zajištění ochrany a ostrahy strategických prvků infrastruktury
  • ochraně životního prostředí a přírody
  • podílení se na zajišťování dopravy a výuce dobrého dopravního chování
  • podílení se na ochraně státních hranic
  • dalších činnostech ve prospěch zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti

Nastal čas odhodit všechny spory a názorové rozdíly, nastal čas začít skutečně držet při sobě. Jde o bezpečnost nás všech, našich rodin, našich dětí, komunit, v nichž žijeme. Proto hledáme další spolupracovníky, specialisty a všechny spoluobčany, kterým není lhostejná bezpečnostní situace v naší společné zemi a kteří stejně jako my nechtějí jen pasivně přihlížet jejímu zhoršování a jsou ochotni nám (všem) pomoci začít budovat CIVILNÍ STRÁŽ v České republice.

Please enable the javascript to submit this form

CIVILNÍ STRÁŽ z.s.

Švabinského 405/40, 14900 Praha 4

IČ: 089 69 493

Bank. účet: ??? / 2010

Search